Εταιρικό προφίλ

«OVB (ΕΛΛΑΣ) ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΚΟΠΟΣ
1.    Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ.
2.    Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
3.    Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.
 

 
ibhellas.gr banner
 
|